.
<<< ยินดีต้อนรับท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ สถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ <<<<< welcom to Chaloem Phra Kiat police station >>>  
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์และัพันธกิจ
   สถานภาพทั่วไป
   เขตพื้นที่รับผิดชอบ
   ผู้บังคับบัญชา
   บุคคลากร
   งานจราจร
   งานสอบสวน
   งานสืบสวน
   งานอำนวยการ
   งานป้องกันปราบปราม
 
  ราชกิจจานุเบกษา
  กฏหมาย
  เช็คเที่ยวบิน
  ตารางการเดินรถไฟ
  map thailand
  รหัสไปรษณีย์์์
  ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
  ยื่นแบบรายการเสียภาษี
  คำนวนระยะทาง
  หมายเลขโทรศัพท์ทั่วไป
 
 
 
 
 
 
 
คำขวัญประจำอำเภอ :: โรงเรียนสมเด็จย่า มาลัยดอกมะลิ เกจิหลวงปู่สังข์ศิลปินดังแห่งชาติ ราชพฤกษ์สัญลักษณ พืชผักไร่นาสวนผสม ::
  สภ.ท่าศาลา
  สภ.ขนอม
  สภ.หัวไทร
  อบต.ทางพูน
        การประกันตัวผู้ต้องหา
เกณฑ์การตีราคาประกันตัวผู้ต้องหา
1. ประมวลกฎหมายอาญา
ตีราคาประมาณ
  1.1 ความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงาน
5,000 บาท
  1.2 ความผิดฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน
10,000 บาท
  1.3 ความผิดฐานติดสินบนเจ้าพนักงาน
70,000 บาท
  1.4 ความผิดฐานเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
50,000 บาท
  1.5 ความผิดฐานแจ้งความเท็จ
40,000 บาท
  1.6 ความผิดฐานขัดหมายศาล
2,000 บาท
  1.7 ความผิดฐานซ่องโจร
5,000 บาท
  1.8 ความผิดฐานปลอมแปลงเอกสาร
  . . . - เอกสารธรรมดา หรือเอกสารสิทธิ
50,000 บาท
  . . . - เอกสารราชการ
60,000 บาท
  . . . - เอกสารสิทธิซึ่งเป็นเอกสารราชการ
80,000 บาท
  1.9 ความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเรา, เป็นธุระจัดหาล่อลวงหญิง
80,000 บาท
  1.10 ความผิดฐานอนาจาร
50,000 บาท
  1.11 ความผิดฐานพรากผู้เยาว์
50,000 บาท
  1.12 ความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่น
. . . . .จนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ
10,000 บาท
  1.13 ความผิดฐานทำร้ายร่างกายสาหัส
60,000 บาท
  1.14 ความผิดฐานพยายามฆ่า
100,000 บาท
  1.15 ความผิดฐานฆ่าผู้อื่น
300,000 บาท
  1.16 ความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนา
150,000 บาท
  1.17 ความผิดฐานกระทำโดยประมาท
. . . . .เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
100,000 บาท
  1.18 ความผิดฐานกระทำโดยประมาท
. . . . .เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายสาหัส
30,000 บาท
  1.19 ความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้อื่น
5,000 บาท
  1.20 ความผิดฐานลักทรัพย์ธรรมดา, ฉ้อโกงธรรมดาหรือยักยอกฯ
10,000 บาท
  1.21 ความผิดฐานลักทรัพย์
  . . . . - ลักทรัพย์ในกรณีเหตุอุกฉกรรจ์
50,000 บาท
  . . . . - ลักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะ
60,000 บาท
  1.22 ความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์
50,000 บาท
  1.23 ความผิดฐานรับของโจร
40,000 บาท
  1.24 ความผิดฐานรีดเอาทรัพย์
60,000 บาท
  1.25 ความผิดฐานชิงทรัพย์
80,000 บาท
  1.26 ความผิดฐานปล้นทรัพย์
150,000 บาท
  1.27 ความผิดฐานวางเพลิง
200,000 บาท
  1.28 ความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน
100,000 บาท
  1.29 ความผิดฐานกรรโชกทรัพย์
70,000 บาท
  1.30 ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์
50,000 บาท
  1.31 ความผิดฐานบุกรุก
30,000 บาท
เกณฑ์การตีราคาประกันตัวผู้ต้องหา
2. ความผิด พ.ร.บ. อื่นๆ
ตีราคาประมาณ
  2.1 ความผิดตาม พ.ร.บ.จราจร ฐานประมาทเป็นเหตุให้คนตาย
  . . . - ถ้าเป็นรถส่วนบุคคล
50,000 บาท
  . . . - ถ้าเป็นรถรับจ้าง
60,000 บาท
  . . . - ถ้ามีพฤติการณ์จะหลบหนี
80,000 บาท
  2.2 ความผิดตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน
  . . . - มีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด
. . . - ที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครอง
100,000 บาท
  . . . - มีอาวุธปืนไม่มีทะเบียนไว้ครอบครอง
20,000 บาท
  . . . - มีอาวุธปืนมีทะเบียนของผู้อื่นไว้ครอบครอง
10,000 บาท
  . . . - มีกระสุนปืนจำนวนเล็กน้อยไว้ครอบครอง
3,000 บาท
  . . . - พกพาอาวุธปืนมีทะเบียน หรือมีและพกพา
20,000 บาท
  . . . - ยิงปืน หรือทำปืนลั่นโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นตาย
50,000 บาท
  2.3 ความผิดตาม พ.ร.บ.การพนัน
  . . . - ผู้เล่นการพนันตามบัญชี ก.
5,000 บาท
  . . . - ผู้เล่นการพนันตามบัญชี ข.
2,000 บาท
  . . . - เจ้ามือหรือเจ้าของบ้าน/ผู้จัดให้มีการเล่นการพนัน ตามบัญชี ก.
50,000 บาท
  . . . - เจ้ามือหรือเจ้าของบ้านผู้จัดให้มีการเล่นการพนัน ตามบัญชี ก.
30,000 บาท
  . . . - เจ้ามือหรือเจ้าของบ้านผู้จัดให้มีการเล่นการพนัน ตามบัญชี ข.
5,000 บาท
  2.4 ความผิดตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี
  . . . - ติดต่อชักชวน, มั่วสุม,โฆษณาหรือแนะนำเพื่อการค้าประเวณี
20,000 บาท
  . . . - เป็นธุระจัดหา ล่อไปหรือชักพาไปซึ่งบุคคล เพื่อให้บุคคลนั้น
. . . - กระทำการค้าประเวณี
100,000 บาท
  . . . - สนับสนุนให้การเป็นธุระจัดหา ล่อไปหรือชักพาไปซึ่งบุคคลใด
. . . . .เพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการค้าประเวณี
100,000 บาท
  . . . - เป็นเจ้าของ, เป็นผู้ดูแล, เป็นผู้จัดการ กิจการค้าประเวณี หรือ
. . . . .สถานการค้าประเวณี
150,000 บาท
  . . . - เป็นผู้ควบคุมผู้กระทำการค้าประเวณีในสถานการค้าประเวณี
60,000 บาท
  . . . - หน่วงเหนี่ยวกักขัง
40,000 บาท
  2.5 ความผิดตาม พ.ร.บ. สถานบริการ
  . . . - ผู้ได้รับอนุญาต หรือผู้จัดการ กระทำความผิด
20,000 บาท
  . . . . หญิงบริการกระทำความผิดอีก
5,000 บาท
  2.6 ความผิดตาม พ.ร.บ.ค้ากำไรเกินควร
100,000 บาท
  2.7 ความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์
40,000 บาท
  2.8 ความผิดตาม พ.ร.บ.ศุลกากร
10,000 บาท
  2.9 ความผิดตาม พ.ร.บ.ชั่ง ตวง วัด
10,000 บาท
  2.10 ความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค
  . . . - ตีราคาประกัน 1 ใน 3 ของจำนวนเงินตามเช็ค แต่ไม่เกิน
. . . . จำนวนเงินตามเช็ค
เกณฑ์การตีราคาประกันตัวผู้ต้องหา
ความผิดตาม พ.ร.บ. ยาเสพติด
ตีราคาประมาณ
  - มีกัญชาจำนวนเล็กน้อย ไม่เกิน 20 กรัม ไว้ในครอบครอง
2,000 บาท
  - จำหน่ายกัญชา หรือมีกัญชาไว้เพื่อจำหน่าย
20,000 บาท
  - มีเฮโรอีนเล็กน้อย จำนวนไม่เกิน 1 กรัม ไว้ในครอบครอง
30,000 บาท
  - จำหน่ายเฮโรอีน จำนวนไม่เกิน 1 กรัม
50,000 บาท
  - จำหน่ายเฮโรอีน จำนวน 1 - 5 กรัม
100,000 บาท
  - จำหน่ายเฮโรอีน จำนวน 1 - 10 กรัม
300,000 บาท
  - มีฝิ่นไว้ในครอบครอง หรือจำหน่าย ตีราคาเช่นเดียวกับมีเฮโรอีน
. .ไว้ในครอบครอง หรือจำหน่าย
  - มียาบ้าไว้ในครอบครอง ไม่เกิน 2 เม็ด
20,000 บาท
  - มียาบ้าไว้ในครอบครอง เกิน 2 เม็ด แต่ไม่เกิน 10 เม็ด
50,000 บาท
  - จำหน่ายยาบ้า หรือมียาบ้าไว้เพื่อจำหน่าย
300,000 บาท
 

เอกสารที่ต้องนำไปด้วย
1
.บัตรประจำตัวประชาชน
2.หลักทรัพย์ที่จะใช้เป็นหลักประกันได้แก่
   2.1 เงินสด (เงินตราของรัฐบาลไทยเท่านั้น)
   2.2 โฉนดที่ดิน ซึ่งเจ้าพนักงานที่ได้ประเมินราคาแล้ว หรือพนักงานสอบสวนเชื่อว่า
ที่ดินราคาไม่น้อยกว่า 2 เท่า ของจำนวนเงินที่ระบุไว้ในสัญญาประกัน
   2.3 หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก) ซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินได้ประเมินราคา
ไม่น้อยกว่า 2 เท่าของจำนวนเงินที่ระบุไว้ในสัญญาประกัน
   2.4 พันธบัตรรัฐบาล
   2.5 สลากออมสินหรือสมุดฝากเงินธนาคารประเภทประจำ
   2.6 ใบรับเงินฝากประจำของธนาคาร
   2.7 ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้จ่ายและธนาคารผู้จ่ายได้รับรองตลอดไปแล้ว
   2.8 ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคารเป็นผู้ออกตั๋ว
   2.9 เช็คที่ธนาคารเป็นผู้สั่งจ่ายหรือรับรอง
   2.10 หนังสือรับรองของธนาคาร เพื่อชำระเบี้ยปรับแทนในกรณีที่ผิดสัญญาประกัน
ในกรณีที่ผู้ยื่นขอประกันมีครอบครัวแล้ว จะต้องนำหนังสือแสดงการอนุญาตจากสามี
ีหรือ ภรรยาแล้วแต่กรณีไปด้วย

วิธีการปฏิบัติในการยื่นขอประกันตัวผู้ต้องหา
1. ให้ผู้ที่จะมาขอประกันตัวผู้ต้องหา พบและยื่นคำร้องต่อพนักงานสอบสวนที่จะปฏิบัติหน้าที่อยู่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของคดีหรือไม่ก็ตาม
2. หากไม่สามารถเขียนคำร้องประกันได้เองให้ร้องขอต่อพนักงานสอบสวน เพื่อสั่ง
เจ้าหน้าที่ช่วยเขียนคำร้องให้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
3. เมื่อพนักงานสอบสวนรับคำร้องแล้ว ให้ขอหลักฐานการรับสัญญาประกันซึ่งต้อง
ลงเวลารับคำร้องไว้ด้วย
4. เจ้าหน้าที่จะพิจารณาแจ้งผลการสั่งคำร้อง ให้เสร็จภายใน 2 ชั่วโมง นับแต่เวลา
ที่รับคำร้อง
5. หากไม่ได้รับความสะดวกหรือล่าช้า ให้รีบเข้าพบแจ้งต่อสารวัตรใหญ่หรือสารวัตร
คนใดคนหนึ่งทราบทันที
6. ในการยื่นขอประกันตัวผู้ต้องหานี้ เป็นดุลยพินิจของเจ้าพนักงานตำรวจที่จะให้ประกันหรือไม่ให้ประกันก็ได้ โดยพิจารณาถึง
   6.1 ความหนักเบาแห่งข้อหา
   6.2 พยานหลักฐานที่สืบแล้วมีเพียงใด
   6.3 พฤติการณ์ต่าง ๆ แห่งคดีเป็นอย่างไร
   6.4 ภัยอันตรายหรือความเสียหายที่จะเกิดจาการปล่อยชั่วคราวมีเพียงใดหรือไม่ให้ประกันก็ได้
7.หากเจ้าพนักงานตำรวจพิจารณาอนุญาตให้ประกันตัวไปได้ก็จะนำสัญญาประกัน และ
ผู้ยื่นประกันลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานและยึดหลักทรัพย์ หรือเงินเท่าที่ท่านยื่นประกันไว้ โดยออกใบสำคัญแสดงการรับไว้ให้ด้วย แล้วผู้ต้องหาก็จะได้รับการปล่อยตัว
ชั่วคราวไป
8.หากเจ้าพนักงานตำรวจไม่อนุญาตให้ประกัน อันสืบเนื่องจากเหตุในข้อ 6 จะแจ้งให้
้นายประกันทราบและคืนหลักทรัพย์ไป
การขอถอนหลักทรัพย์ที่ใช้ประกัน
บุคคลซึ่งทำสัญญาประกันผู้อื่นหรือตนเองได้ในวงเงินไม่เกิน 60,000 บาท  
-
ข้าราชการพลเรือนระดับ 3 ถึง 5 หรือข้าราชการอื่นเทียบเท่า
- ข้าราชการทหารหรือตำรวจ ที่มียศตั้งแต่ ร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี หรือร้อยตำรวจตรี ถึงพันตำรวจตรี นาวาอากาศตรี หรือพันตำรวจตรี
- ข้าราชการบำนาญตั้งแต่ระดับ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
- พนักงานรัฐวิสาหกิจในระดับเดียวกันข้าราชการประจำ
- สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
- สมาชิกสภาจังหวัด-สมาชิกสภาเทศบาล
- สมาชิกสภาเมืองพัทยา-สมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร
- กรรมการสุขาภิบาล
- กำนัน 

 บุคคลซึ่งทำสัญญาประกันผู้อื่นหรือตนเองได้ในวงเงินไม่เกิน 60,000 บาท  
-
ข้าราชการพลเรือนระดับ 6 ถึง 8
- ข้าราชการทหารหรือตำรวจ ที่มียศตั้งแต่พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท หรือพันตำรวจโท ถึงพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก หรือพันตำรวจเอก
- ข้าราชการตุลาการ หรืออัยการตั้งแต่ ชั้น 1 ถึง 2
- พนักงานรัฐวิสาหกิจในระดับเดียวกันกับข้าราชการประจำ
บุคคลซึ่งทำสัญญาประกันผู้อื่น หรือตนเองได้ในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท
- ข้าราชการพลเรือนระดับ 9 ถึง 10 หรือข้าราชการอื่นที่เทียบเท่า
- ข้าราชการทหารหรือตำรวจที่มียศตั้งแต่พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอกหรือพันตำรวจเอก ที่ได้รับอัตราเงินเดือนพันเอก(พิเศษ) นาวาเอก(พิเศษ) นาวาอากาศเอก(พิเศษ) หรือพันตำรวจเอก(พิเศษ)ถึงพลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี หรือพลตำรวจตรี
- ข้าราชการตุลาการ หรืออัยการตั้งแต่ชั้น 3 ถึง 4
- พนักงานรัฐวิสาหกิจในระดับเดียวกันกับข้าราชการประจำ
- ข้าราชการพลเรือนระดับ 11 หรือ ข้าราชการอื่นที่เทียบเท่า
- ข้าราชการทหารหรือตำรวจที่มียศตั้งแต่ พลโท พลเรือโท พลอากาศโทหรือพลตำรวจโท

 บุคคลซึ่งสามารถทำสัญญาประกันผู้อื่น หรือตนเองได้ในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท  
- ข้าราชการตุลาการหรืออัยการตั้งแต่ชั้น 5 ขึ้นไป
- พนักงานรัฐวิสาหกิจในระดับเดียวกันกับข้าราชการ
- สมาชิกรัฐสภา ข้าราชการเมืองหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
- ให้ผู้ที่ขอทำสัญญาประกัน แสดงบัตรประจำตัวต่อพนักงานสอบสวน ผู้รับผิดชอบพิจารณาอนุญาตโดยไม่ชักช้า
- ในกรณีจำเป็น เพื่อทราบเกี่ยวกับสถานะ ระดับ อัตราเงินเดือน หรือภาระผูกพันอื่นใด อาจให้ผู้ยื่นประกันแสดงหนังสือรับรองจากต้นสังกัดและภาระผูกพันนั้นภายในห้าวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้ประกัน
- กรณีบุคคลใดได้ทำสัญญาประกันผู้อื่นหรือตนเองไว้แต่หลักประกันยังไม่เป็นการ
เพียงพอ ให้ใช้บุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้หรือใช้หลักทรัพย์อื่นเป็นหลักประกันเพิ่มเติมได้* * * ความผิดที่โทษทางอาญาอื่นๆ นอกจากที่ระบุไว้นี้ ให้พิจารณาจากอัตราโทษขั้นสูง
โดยเทียบอัตราโทษจำคุก 1 ปี ต่อเงินสด 20,000 บาท
หากมีโทษทั้งจำและปรับ ให้คำนวณเปรียบเทียบกันระหว่างโทษจำและโทษปรับ
แล้วใช้อัตราที่มากกว่าเป็นเกณฑ์ และหากใช้หลักทรัพย์ประกันตัว
ให้เพิ่มราคาประกันเป็น 2 เท่า ของเงินสด

*** อ้างถึง : ตามหนังสือ ภ.8 ที่ 00.............. ลง มี.ค.2554 เรื่องการปฏิบัติในการปล่อย
ชั่วคราวและกำหนดเงินที่จะระบุไว้ในสัญญาประกัน
 
341 หมู่ที่ 1 ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช 80190
เหตุด่วน,เหตุร้าย โทรฯ 0 7577 2621 หรือ 191
E - mail : [email protected]  : www.ChaloemPhraKiat.nakhonsithammarat.police.go.th

ดูแลและจัดทำเว็บไซต์โดย ด.ต.ณพพล ชุมทอง ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ สภ.เฉลิมพระเกียรติ