.
<<< ยินดีต้อนรับท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ สถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ <<<<< welcom to Chaloem Phra Kiat police station >>>  
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์และัพันธกิจ
   สถานภาพทั่วไป
   เขตพื้นที่รับผิดชอบ
   ผู้บังคับบัญชา
   บุคคลากร
   งานจราจร
   งานสอบสวน
   งานสืบสวน
   งานอำนวยการ
   งานป้องกันปราบปราม
 
  ราชกิจจานุเบกษา
  กฏหมาย
  เช็คเที่ยวบิน
  ตารางการเดินรถไฟ
  map thailand
  รหัสไปรษณีย์์์
  ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
  ยื่นแบบรายการเสียภาษี
  คำนวนระยะทาง
  หมายเลขโทรศัพท์ทั่วไป
 
 
 
 
 
 
 
คำขวัญประจำอำเภอ :: โรงเรียนสมเด็จย่า มาลัยดอกมะลิ เกจิหลวงปู่สังข์ศิลปินดังแห่งชาติ ราชพฤกษ์สัญลักษณ พืชผักไร่นาสวนผสม ::
  สภ.ท่าศาลา
  สภ.ขนอม
  สภ.หัวไทร
  อบต.ทางพูน
        ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานีตำรวจ

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  ตั้งขึ้นเป็นกรณีพิเศษ โดยไม่ผ่านการเป็นกิ่งอำเภอตามโครงการจัดตั้ง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในมหามงคลวโรกาสจัดงานฉลองสิริ
ราชสมบัติครบ 50 ปี เมื่อ 5 ธ.ค.2539 ซึ่งประกอบด้วย ต.เชียรเขา , ต.สวนหลวง , ต.ดอนตรอ
, ต.ดอนตรอ , ต.ทางพูน ห่างจากจังหวัดนครศรีธรรมราช  ระยะทาง 26 กิโลเมตร
 
พิกัด GPS    8?20?18?N , 99?54?6?E

 • พื้นที่ 124.1 ตร.กม.
  - ประชากร 23,107 คน ชาย 11,530 คน หญิง 11,577 คน
  - ความหนาแน่น 256.68 คน/ตร.กม.
  ที่่ีมา กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ( ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2554 )
 • มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้
  - ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอพระพรหม อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และอำเภอปากพนัง
  - ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเชียรใหญ่และอำเภอชะอวด
  - ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเชียรใหญ่
  - ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอร่อนพิบูลย์
 • มี
       สถานที่ตั้งสถานีตำรวจ
       สถานภาพกำลังพล

ลำดับ

ตำแหน่ง

อัตราอนุญาต

ตัวจริง

ว่าง

1

ผกก.

1

1

-

2

รอง ผกก ปป

1

1

-

3

รอง ผกก สส

1

1

-

4

พนักงานสอบสวน(สบ.1-3)

4

4

-

5

สว.อก.

1

1

-

6

รอง สว.อก.

1

1

-

7

สว.สส

1

1

-

8

รอง สว.สส

3

1

2

9

สวป

1

1

-

10

รอง สวป

3

3

-

11.

รอง สว.(ป.) (รุ่น 53 ปี)

4

4

-

12

ผบ.หมู่(ป)

52

45

7

13

ผบ.หมู่.สส

9

9

-

14

ผบ.หมู่ ส

7

3

4

15

ผบ.หมู่ จร

4

4

-

16

ผบ.หมู่ ธร

4

2

2

รวม

97

81

16

 
 
 
341 หมู่ที่ 1 ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช 80190
เหตุด่วน,เหตุร้าย โทรฯ 0 7577 2621 หรือ 191
E - mail : [email protected]  : www.ChaloemPhraKiat.nakhonsithammarat.police.go.th

ดูแลและจัดทำเว็บไซต์โดย ด.ต.ณพพล ชุมทอง ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ สภ.เฉลิมพระเกียรติ