.
<<< งานสอบสวน ยินดีต้อนรับท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ <<< หากไม่ได้รับความสะดวกติดต่อ ผกก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ โดยตรง ชั้น 2 >>>  
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์และัพันธกิจ
   สถานภาพทั่วไป
   เขตพื้นที่รับผิดชอบ
   ผู้บังคับบัญชา
   บุคคลากร
   งานจราจร
   งานสอบสวน
   งานสืบสวน
   งานอำนวยการ
   งานป้องกันปราบปราม
 
  ราชกิจจานุเบกษา
  กฏหมาย
  เช็คเที่ยวบิน
  ตารางการเดินรถไฟ
  map thailand
  รหัสไปรษณีย์์์
  ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
  ยื่นแบบรายการเสียภาษี
  คำนวนระยะทาง
  หมายเลขโทรศัพท์ทั่วไป
 
 
 
 
 
 
 
คำขวัญประจำอำเภอ :: โรงเรียนสมเด็จย่า มาลัยดอกมะลิ เกจิหลวงปู่สังข์ศิลปินดังแห่งชาติ ราชพฤกษ์สัญลักษณ พืชผักไร่นาสวนผสม ::
   สภ.ท่าศาลา
  สภ.ขนอม
   สภ.หัวไทร
   อบต.ทางพูน
   ผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่งานสอบสวน
   
   
   
พ.ต.ท.พีระพงศ์ ยอดสุรางค์
ผู้ชำนาญการพิเศษฯ
มือถือ 08
7-8887314
   
 
 
 
ร.ต.ท.ประสาน ทองฉิมู
พงส.สภ.ฯ
มือถือ 08
3-1601076
ร.ต.ท.บุญเจือ แสงสวัสดิ์
พงส.สภ.ฯ
มือถือ 084-0612653
พ.ต.ท.อภิสิทธิ์ สุวรรณรัตน์
ผู้ชำนาญการฯ
มือถือ 08
4-0776650
 
         
       
 
1
1
 
 
ด.ต.ทวี ช่วยชู
ทนท.สอบสวน.
สภ.ฯ
มือถือ 086-4794448

ด.ต.อรรถสิทธิ์ มีแก้ว
จนท.พิมพ์มื
ือ/ส่งหมาย สภ.ฯ
มืิอถือ 086-9570336

ด.ต.ณพพล ชุมทอง
ทนท.ผช.พงส.สภ.ฯ
มือถือ 081-5355420
 
 
 
 
 
จ.ส.ต.สมจินต์ โชติพันธ์
เก็บของกลาง.
สภ.ฯ
มือถือ 086-9421161
 
ด.ต.ภิรมย์ นามเสน
ทนท.หน.คดีฯ
มือถือ 089-5876127
 
       กิจกรรมงานสอบสวน

ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส (พัฒนาสถานที่)
 
ของกลางในคดียาเสพติด
 
จัดสถานที่รับแจ้งเหตุให้เพียงพอ
 
จัด จนท.ตร.ไว้รอรับบริการประชาชน
       กิจกรรมงานสอบสวน

   
 
341 หมู่ที่ 1 ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช 80190
เหตุด่วน,เหตุร้าย โทรฯ 0 7577 2621 หรือ 191
E - mail : [email protected]  : www.ChaloemPhraKiat.nakhonsithammarat.police.go.th

ดูแลและจัดทำเว็บไซต์โดย ด.ต.ณพพล ชุมทอง ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ สภ.เฉลิมพระเกียรต